Datasett personal i TID-studien

Opplysninger om sykehjem-TID

Spørreskjema om holdning til demens og mestring i arbeid baseline

Spørreskjema om holdning til demens og mestring i arbeid etter  6 måneder

Spørreskjema om holdning til demens og mestring i arbeid etter 12 måneder

Implementeringsskjema 1

Implementeringsskjema 2

Aktuell praksis baseline

Aktuell praksis etter 6 måneder

Aktuell praksis etter 12 måneder

Pasienter som ikke inkluderes

Deltakere på undervisning