• Oppfriskning og erfaringssamling i TID 18 mars 2021

Invitasjon TID erfaringskonferanse 2021

 

PROGRAM 18.03.21
09.00–09.15 Velkommen
09.15–09.45 Oppfriskning og nytt om TID PP: Anette og Bjørn – Oppfriskning og nytt om TID 180321 erfaringsseminar
09.45–10.30 Prinsipper fra Kognitiv terapi for å håndtere arbeidslivets utfordringer PP: Egil Martinsen – TID kognitiv terapi2021
10.30–10.45 Pause
10.45–11.30 Vold i sykehjem, hvorfor TID virker PP: Janne_ 18.03.21_ erfaringskonf_ Overgrep og forsømmelser_ hvorfor TID kan virke
11.30–12.00 Erfaring ved innføring og bruk av TID fra praksisfeltet PP: Rosita Eliassen – TID erfaringer på Demensenheten
12.00–13.00 Lunsj
13.00–14.00 Hvorfor er leder viktig ved bruk av TID: PP1: Wenche – Hvorfor er leder viktig i bruk av TID PP2: Ingrid og Randi – Presentasjon TID erfaringskonferanse 2021
14.00–14.30 Hva sier forskning om innføring og vedlikehold av TID PP: Anette – TID KHK master
14.30–14.45 Pause
14.45–15.15 Erfaringsgrupper, vi utveksler erfaringer vedlegg: Erfaringsgrupper
15.15–15.45 Avslutning og oppsummering
Vel hjem!

(Det tas forbehold om endring i programmet.)