Refleksjonsfasen

 

Et eller flere refleksjonsmøter er neste fase TID – modellen. Rent praktisk må en sette av en til en og en halv time der en samler så mange av personalet fra avdelingen som mulig. Det betyr at avdelingsleder som regel må leie inn ekstra pleiere for å dekke opp fraværet på avdelingen.

Møtet krever en del forberedelser som du ser av figur 4.  For mer detaljert beskrivelse av hvordan dette møtet planlegges og gjennomføres finner dere i  TID manualen (2019).  


Det skal skrives referat fra refleksjonsmøtet.  Dette kan en gjøre på papir eller via pc. Uansett bør en bruke 5-kolonneskjemaet som er spesielt utviklet for dette formålet.

5-kolonneskjema for problemanalyse på refleksjonsmøtet som bør brukes til referatet fra møtet.

5-kolonneskjema for problemanalyse på refleksjonsmøtet (Word)

5-kolonneskjema for problemanalyse på refleksjonsmøtet (pdf)

Litt om hvordan få til gode refleksjoner på refleksjonsmøtet: sokratisk dialog

Under refleksjonsmøtet er det ønskelig at en bruker såkalt sokratisk dialog for å få til en god samtale og refleksjon i gruppa om personen.  Dette er noe en kan øve seg på etter hvert, og handler i hovedsak om å være nysgjerrig og utforskende i sin måte å tenke om personens situasjon på. Under finner du noen tips om hvordan en kan få dette til i praksis. 

Noe av det som er viktigst når en skal reflektere sammen om et problem er å vite at det finnes mange ulike måter å forstå atferd og symptomer på. Noen tolkninger eller forståelser er kanskje mer hensiktsmessige og hjelpsomme enn andre for å bidra til en bedre situasjon for personen og oss selv.  Det samme gjelder tiltakene en kommer fram til.  For å finne ut hvilke tiltak som er nyttige, må de testes ut i tiltaks – og evalueringsfasen.  Det er først da en får erfare om de tolkningene en har hatt er hensiktsmessige og om tiltakene har effekt. Det betyr at en under refleksjonsmøtet skal være mer utforskende og nysgjerrig enn skråsikker. Det er viktig at alle kommer til ordet, og at vi er åpne for andres tanker og ideer.  Tips til hvordan en kan bruke sokratisk dialog i refleksjonsmøtet finner du her: Sokratisk dialog – praktiske tips.

 Tips til refleksjon om noen problemstillinger som ofte dukker opp på refleksjonsmøtet finner du her:  TIDs – tips til refleksjonsmøtet .