Kursholder?
Opprett din bruker og få tilgang til kursmateriell m.m.

Tverrfaglig Inter­vensjons­modell ved utfordrende atferd ved Demens

TID er spesielt utviklet for å utrede, tolke og behandle nevropsykiatriske symptomer ved demens og andre komplekse psykiske lidelser.